Loss Adjuster – Kolumbus s.r.o.

Společnost „Kolumbus“ s.r.oje expertní a poradenskou firmou, založenou v roce 1997

Poradenská a expertní činnost společnosti je zaměřena zejména na problematiku škod a oceňování majetku. Právnická osoba „Kolumbus“s.r.o., tuto činnost vykonává na základě oprávnění vyplývajících z koncesní listiny a živnostenských listů.

Firma „Kolumbus“ s.r.o. je zapsána do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí jako samostatný likvidátor pod
číslem 042288SLPU ze dne zápisu 13.7.2006

ContextInternationals

Firma „Kolumbus“ s.r.o. se v roce 2013 stala členem globální sítě Context International www.context.global