Užitečné odkazy

www.contextinternationalnetwork.com
globální síť Context International

www.cnb.cz
kompletní legislativa v pojišťovnictví, úřad státního dozoru v pojišťovnictví

www.kslpu.cz
komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (Praha)

www.ckslpu.com
česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (Brno)

www.cap.cz
Česká asociace pojišťoven

www.ckp.cz
Česká kancelář pojistitelů

www.acpm.cz
Asociace pojišťovacích makléřů

www.tis-gdv.de
podmínky balení – užitečné informace o doporučených způsobech balení, piktogramy a další informace

www.icc-cr.cz
informační místo při mezinárodní hospodářské komoře ČR – poradna při řešení sporů z přepravy, realizace INCOTERMS 2000

www.arbcourt.cz

stálý rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR